مرجع فارسی فارکس - ForexInsight

انتظارات سفارش صنعتی کنفدراسیون صنایع بریتانیا

این رویداد بیانگر میزان انتشار شاخص بر اساس نظرسنجی انجام شده از تولیدکنندگان است.

CBI Industrial Order Expectations

GBP

Industrial Trends Survey

CBI (Consumer Price Index)

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
به صورت ماهیانه (حدود 3 هفته بعد از ماه جاری) منتشر می شود.
Jun 19, 2024
کم
-23
-20
تاثیر رایج
در زمان انتشار، اگر عدد منتشر شده از پیش بینی بیشتر باشد، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
میتوان گفت این داده یک شاخص پیشرو برای سلامت اقتصادی است به صورتی که کسب‌وکارها به سرعت به شرایط بازار واکنش نشان می‌دهند و تغییرات در انتظارات آنها می‌تواند یک سیگنال اولیه از فعالیت‌های اقتصادی آینده مانند هزینه، استخدام و سرمایه‌گذاری باشد، بنابراین میتواند برای معامله گران مهم باشد.
بیشتر بدانید!
اگر داده بالاتر از 0.0 باشد نشان دهنده افزایش انتظار برای حجم سفارش است ولی اگر زیر 0.0 باشد نشان دهنده کاهش انتظار برای حجم سفارش.   جالب است بدانید این داده از مجموع نظرسنجی به عمل آمده از 550 تولید کننده تشکیل میشود. در این نظرسنجی از آنها خواسته شده تا سطح نسبی حجم سفارش مورد انتظار طی 3 ماه آینده را ارزیابی کنند.