مرجع فارسی فارکس - ForexInsight

شاخص قیمت تولید کننده ژاپن

این رویداد بیانگر تغییر در قیمت کالاهای فروخته شده توسط شرکت ها است.

Japan PPI y/y

JPY

CGPI

PPI (Producer Price Index), CGPI (Corporate Goods Price Index)

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
به صورت ماهیانه (حدود 12 روز بعد از آخر هر ماه) منتشر می شود.
May 14, 2024
کم
0.6%
0.8%
0.8%
تاثیر رایج
در زمان انتشار، اگر عدد منتشر شده از پیش بینی بیشتر باشد، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
میتوان گفت این داده یک شاخص اصلی تورم مصرف کننده است به طوری که زمانی که تولیدکنندگان هزینه بیشتری برای کالاها پرداخت می کنند و هزینه بیشتری برای کالاها دریافت می کنند، هزینه های بالاتر معمولاً به مصرف کننده منتقل می شود. بنابراین میتواند برای معامله گران مفید باشد.
بیشتر بدانید!