مرجع فارسی فارکس - ForexInsight

سخنرانی وینسنت، عضو شورای دولتی

این رویداد به دلیل سخنرانی در مورد اقتصاد کانادا در اتاق بازرگانی متروپولیتن مونترال برگزار می‌شود. انتظار میرود در این جلسه مخاطبان سوالاتی مطرح کنند.

Gov Council Member Vincent Speaks

CAD

Bank of Canada (BOC)

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
کم
تاثیر رایج
اگر صحبت ها و نظرات مطرح شده در این جلسه تهاجمی ( hawkish ) باشند، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
اعضای شورای حاکمیتی BOC (ّبانک ملی کانادا) مسئول تعیین نرخ های بهره کلیدی کشور هستند و مشارکت عمومی آنها اغلب برای حذف سرنخ های ظریف در مورد سیاست های پولی آینده استفاده می شود.
بیشتر بدانید!