مرجع فارسی فارکس - ForexInsight

صحبت های بیدری،عضو شورای دولتی

این جلسه به منظور صحبت در مورد گزارش پیشرفت اقتصادی در اتاق بازرگانی ویکتوریا بزرگ صورت می گیرد. انتظار میرود در این جلسه حضار سوالاتی مطرح کنند.

Gov Council Member Beaudry Speaks

CAD

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
کم
تاثیر رایج
اگر صحبت ها و نظرات مطرح شده در این جلسه تهاجمی ( hawkish ) باشند، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
از آنجایی که اعضای شورای حکام بانک کانادا مسئول تعیین نرخ های بهره کلیدی کشور هستند و مشارکت عمومی آنها اغلب برای حذف سرنخ های ظریف در مورد سیاست های پولی آینده استفاده می شود. بنابراین این داده میتواند برای معامله گران مهم باشد.
بیشتر بدانید!
آقای پل بیدری از فوریه 2019  تا جولای 2023 عضو شورای حاکم خواهد بود.