مرجع فارسی فارکس - ForexInsight

صحبت های شلگل، عضو هیئت دولت

این جلسه با توجه به ایراد سخنرانی با عنوان “نرخ های بهره و مداخلات ارزی: دستیابی به ثبات قیمت در زمان های چالش برانگیز” در مرکز بین المللی مطالعات پولی و بانکی، در ژنو برگزار می‌شود.

Gov Board Member Schlegel Speaks

CHF

SNB Gov Board Member Schlegel Speaks

SNB (Swiss National Bank)

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
کم
تاثیر رایج
اگر صحبت ها و نظرات مطرح شده در این جلسه تهاجمی ( hawkish ) باشند، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
از آنجایی که اعضای هیئت مدیره SNB مسئول تعیین نرخ‌های بهره کلیدی کشور هستند و مشارکت‌های عمومی آنها اغلب برای ارائه سرنخ‌های ظریف در مورد سیاست‌های پولی آینده استفاده می‌شود، بنابراین این داده میتواند برای معامله گران مهم باشد.
بیشتر بدانید!
آقای مارتین شلگل از آگوست 2022 تا جولای 2027 عضو هیئت مدیره SNB خواهد بود.