مرجع فارسی فارکس - ForexInsight

صحبت های ماکلر، عضو هیئت مدیره SNB

این جلسه به دلیل شرکت در میزگردی با عنوان “مناظره بزرگ: آینده پول چیست؟” در انجمن نقطه صفر، در زوریخ صورت می گیرد.

Gov Board Member Maechler Speaks

CHF

SNB (Swiss National Bank)

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
دوره انتشاری گزارش نشده است.
کم
تاثیر رایج
اگر صحبت ها و نظرات مطرح شده در این جلسه تهاجمی ( hawkish ) باشند، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
از آنجایی که اعضای هیئت مدیره بانک ملی سوئیس مسئول تعیین نرخ های بهره کلیدی کشور هستند و مشارکت عمومی آنها اغلب برای حذف سرنخ های ظریف در مورد سیاست های پولی آینده استفاده می شود. بنابراین این داده میتواند برای معامله گران مهم باشد.
بیشتر بدانید!
آقای آندره آ ماکلر از ماه جولای 2015 تا ماه ژوئن 2023 عضو هیئت مدیره بانک ملی سوئیس خواهد بود.