مرجع فارسی فارکس - ForexInsight

شاخص قیمت عمده فروشی آلمان ماهیانه

این رویداد بیانگر تغییر قیمت کالاهای فروخته شده توسط عمده فروشان است.

German WPI m/m

EUR

WPI (Wholesale Price Index)

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
به صورت ماهیانه (حدود 12 روز بعد از آخر هر ماه) منتشر می شود.
Jul 11, 2024
کم
0.4%
0.3%
0.1%
تاثیر رایج
در زمان انتشار، اگر عدد منتشر شده از پیش بینی بیشتر باشد، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
میتوان گفت این داده یک شاخص اصلی تورم مصرف کننده است به طوری که وقتی عمده فروشان برای کالاها و خدمات هزینه بیشتری دریافت می کنند، هزینه های بالاتر معمولاً به مصرف کننده منتقل می شود، بنابراین میتواند برای معامله گران مهم باشد.
بیشتر بدانید!