مرجع فارسی فارکس - ForexInsight

کنفرانس مطبوعاتی کمیته بازار آزاد فدرال

این رویداد بیانگر کنفرانس خبری کمیته بازار آزاد فدرال است.
این رویداد بیانگر تغییر در قیمتی که مشاغل و دولت برای نیروی کار غیرنظامی می پردازند است.

FOMC Press Conference

USD

Chair's Press Briefing

FOMC (Federal Open Market Committee), Fed (Federal Reserve)

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
8 بار در سال
May 1, 2024
زیاد
تاثیر رایج
اگر صحبت ها و نظرات مطرح شده در این جلسه تهاجمی ( hawkish ) باشند، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
این کنفرانس یکی از روش های اصلی است که فدرال رزرو برای برقراری ارتباط با سرمایه گذاران در مورد سیاست های پولی استفاده می کند. همچنین به تفصیل عواملی را پوشش می دهد که بر جدیدترین نرخ بهره و سایر تصمیمات سیاستی تأثیر گذاشته اند، همراه با توضیحاتی در مورد شرایط اقتصادی مانند چشم انداز رشد آینده و تورم. مهمتر از همه، سرنخ هایی در مورد سیاست های پولی آینده ارائه می دهد.
بیشتر بدانید!
کنفرانس مطبوعاتی حدود یک ساعت طول می کشد و دارای 2 بخش است. ابتدا بیانیه آماده شده خوانده می شود، سپس مطبوعات میتوانند آزادانه سوالات خود را مطرح کنند. سوالات اغلب منجر به پاسخ های از پیش تعیین نشده می شوند که نوسانات شدید بازار را ایجاد می کند. کنفرانس مطبوعاتی در کانال یوتیوب فدرال رزرو به صورت زنده پخش می شود.