بیانیه سیاست پولی اروپا

این رویداد بیانگر بیانیه سیاست پولی اروپا است

Europe Monetary Policy Statement

EUR

Interest Rate Statement

ECB (European Central Bank)

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
8 بار در سال
Sep 12, 2024
زیاد
تاثیر رایج
اگر صحبت ها و نظرات مطرح شده در این جلسه تهاجمی ( hawkish ) باشند، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
از آنجایی که این داده ابزار اولیه ای است که بانک مرکزی اروپا از آن برای برقراری ارتباط با سرمایه گذاران در مورد سیاست های پولی استفاده می کند. این بیانیه شامل نتیجه تصمیم آنها در مورد نرخ بهره و توضیحاتی در مورد شرایط اقتصادی است که بر تصمیم آنها تأثیر گذاشته است. مهمتر از همه، در مورد چشم انداز اقتصادی بحث می کند و سرنخ هایی را در مورد نتیجه تصمیمات آینده ارائه می دهد، بنابراین میتواند برای معامله گران مهم باشد.
بیشتر بدانید!
بانک مرکزی اروپا معمولاً در هر انتشار بیانیه را کمی تغییر می دهد. این تغییرات است که معامله گران روی آن تمرکز می کنند.