مرجع فارسی فارکس - ForexInsight

شاخص سالیانه قیمت مصرف کننده (Core) انگلستان

این رویداد بیانگر تغییر در قیمت کالاها و خدمات خریداری شده به استثنای غذا سبک، انرژی، الکل و تنباکو توسط مصرف کنندگان است.

England Core CPI y/y

GBP

CPI (Consumer Price Index)

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
به صورت ماهیانه (حدود 16 روز بعد از آخر هر ماه) منتشر می شود.
Jul 17, 2024
کم
3.9%
3.5%
تاثیر رایج
در زمان انتشار، اگر عدد منتشر شده از پیش بینی بیشتر باشد، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
بیشتر بدانید!
داده‌های اصلی تأثیر ملایمی نسبت به سایر کشورها دارد زیرا به طور کلی CPI هدف تورم اجباری بانک مرکزی است.