مرجع فارسی فارکس - ForexInsight

حساب های جلسه سیاست پولی بانک مرکزی اروپا

این رویداد بیانگر گزارش مفصلی از آخرین جلسه هیئت مدیره بانک مرکزی اروپا است

ECB Monetary Policy Meeting Accounts

EUR

ECB (European Central Bank)

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
8 بار در سال. 4 هفته پس از اعلام حداقل نرخ پیشنهادی
Jul 4, 2024
کم
تاثیر رایج
اگر گزارش منتشر شده تهاجمی ( hawkish ) باشند، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
بیشتر بدانید!
همان طور که اشاره شد این گزارش مفصلی از آخرین جلسه هیئت مدیره بانک مرکزی اروپا است که بینش عمیقی را در مورد شرایط اقتصادی ارائه می دهد که بر تصمیم آنها در مورد تعیین نرخ بهره تأثیر گذاشته است.