مرجع فارسی فارکس - ForexInsight

بررسی ثبات مالی بانک مرکزی اروپا

این رویداد بیانگر بررسی ثبات مالی بانک مرکزی اروپا است.

ECB Financial Stability Review

EUR

Financial Stability Report

ECB (European Central Bank)

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
2 بار در سال
Nov 20, 2024
متوسط
تاثیر رایج
اگر گزارش منتشر شده تهاجمی ( hawkish ) باشند، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
بیشتر بدانید!