مرجع فارسی فارکس - ForexInsight

شاخص قیمت فروشگاهی

این رویداد بیانگر تغییر در قیمت کالاهای خریداری شده در فروشگاه های خرده فروشی عضو کنسرسیوم خرده فروشی بریتانیا است.

BRC Shop Price Index y/y

GBP

BRC (British Retail Consortium)

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
به صورت ماهیانه (معمولا در آخرین چهارشنبه ماه جاری) منتشر می شود.
Jun 26, 2024
کم
0.8%
0.6%
تاثیر رایج
در زمان انتشار، اگر عدد منتشر شده از پیش بینی بیشتر باشد، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
بیشتر بدانید!
داده‌های تورم مصرف‌کننده منتشر شده توسط دولت را حدود 10 روز هدایت می‌کند، اما دامنه محدودتری دارد زیرا فقط شامل کالاهای خریداری شده از خرده‌فروشانی می‌شود که به کنسرسیوم خرده‌فروشی بریتانیا تعلق دارند. این داده ها معمولاً 1 روز قبل از تصمیم بانک انگلستان درباره نرخ بهره منتشر می شود. گزارش های کامل فقط برای مشترکین کنسرسیوم خرده فروشی بریتانیا در دسترس است.