مرجع فارسی فارکس - ForexInsight

کنفرانس مطبوعاتی بانک مرکزی ژاپن

این رویداد بیانگر کنفرانس مطبوعاتی بانک مرکزی ژاپن است.

BOJ Press Conference

JPY

Interest Rate Press Conference

BOJ (Bank of Japan)

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
8 بار در سال
Jul 31, 2024
زیاد
تاثیر رایج
اگر صحبت ها و نظرات مطرح شده در این جلسه تهاجمی ( hawkish ) باشند، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
این کنفرانس یکی از روش های اصلی است که بانک مرکزی ژاپن برای برقراری ارتباط با سرمایه گذاران در مورد سیاست های پولی استفاده می کند. همچنین به تفصیل عواملی را پوشش می دهد که بر جدیدترین نرخ بهره و سایر تصمیمات سیاستی تأثیر گذاشته اند، همراه با توضیحاتی در مورد شرایط اقتصادی مانند چشم انداز رشد آینده و تورم. مهمتر از همه، سرنخ هایی در مورد سیاست های پولی آینده ارائه می دهد.
بیشتر بدانید!
منبع زمان انتشار دقیقی ارائه نمی‌کند، به همین دلیل در تقویم به صورت ” آزمایشی ” نوشته میشود.