مرجع فارسی فارکس - ForexInsight

صحبت های مکلم، رئیس BOC

این جلسه به دلیل شرکت در یک گفتگوی کنار آتش درباره روندهای اقتصادی در آمریکای شمالی در انجمن واشنگتن مرکز ویلسون، در واشنگتن دی سی، صورت می گیرد.

BOC Gov Macklem Speaks

CAD

BOC (Bank of Canada)

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
دوره انتشاری گزارش نشده است.
زیاد
تاثیر رایج
اگر صحبت ها و نظرات مطرح شده در این جلسه تهاجمی ( hawkish ) باشند، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
او به عنوان رئیس بانک مرکزی، که نرخ های بهره کوتاه مدت را کنترل می کند، بیش از هر شخص دیگری بر ارزش پول کشور نفوذ دارد. معامله گران تعهدات عمومی او را به دقت بررسی می کنند، زیرا اغلب برای ارائه سرنخ های ظریف در مورد سیاست های پولی آینده استفاده می شود.
بیشتر بدانید!
آقای تیف مکلم، رئیس بانک مرکزی کانادا BOC در سال 2020 تا 2027 خواهد بود. در طول سخنرانی وی معمولا بازار با نوسانات بالا همراه است.