خلاصه مذاکرات بانک کانادا

این رویداد بیانگر خلاصه مذاکرات بانک کانادا است.

BOC Summary of Deliberations

CAD

BOC Minutes

BOC (Bank of Canada)

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
8 بار در سال. (حدود 2 هفته پس از اعلام نرخ شبانه)
Aug 7, 2024
کم
تاثیر رایج
اگر صحبت ها و نظرات مطرح شده در این جلسه تهاجمی ( hawkish ) باشند، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
از آنجایی که این داده گزارش مفصلی از آخرین جلسه شورای حاکم بانک مرکزی کانادا است که بینش عمیقی در مورد شرایط اقتصادی ارائه می دهد که بر تصمیم آنها در مورد تعیین نرخ بهره تأثیر گذاشته است، بنابراین میتواند برای معامله گران مهم باشد.
بیشتر بدانید!