مرجع فارسی فارکس - ForexInsight

شاخص مدیران خرید دانشکده بازرگانی ریچارد آیوی

این رویداد بیانگر میزان انتشار شاخص بر اساس نظرسنجی انجام شده از مدیران خرید است.

Ivey PMI

CAD

PMI (Purchasing Managers Index)

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
به صورت ماهیانه (حدود 5 روز بعد از آخر هر ماه) منتشر می شود.
Jun 6, 2024
متوسط
57.5
58.1
63.0
تاثیر رایج
در زمان انتشار، اگر عدد منتشر شده از پیش بینی بیشتر باشد، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
میتوان گفت این داده یک شاخص پیشرو برای سلامت اقتصادی است به صورتی که کسب‌وکارها به سرعت به شرایط بازار واکنش نشان می‌دهند و مدیران خرید آنها شاید جدیدترین و مرتبط‌ترین بینش را در مورد دیدگاه شرکت از اقتصاد دارند، بنابراین میتواند برای معامله گران مهم باشد.
بیشتر بدانید!
اگر داده بالاتر از 50.0 باشد نشان دهنده گسترش صنعت ولی اگر زیر 50.0 باشد نشان دهنده انقباض آن است.   جالب است بدانید این داده از مجموع نظرسنجی به عمل آمده از 175 مدیر خرید تشکیل میشود. این مدیران خرید بر اساس جغرافیا و بخش فعالیت خود انتخاب شده اند تا با اقتصاد به عنوان یک کل مطابقت داشته باشند. در این نظرسنجی از آنها خواسته شده تا سطح نسبی شرایط تجاری از جمله اشتغال، تولید، سفارشات جدید، قیمت ها، تحویل تامین کنندگان و موجودی ها را رتبه بندی کنند.