مرجع فارسی فارکس - ForexInsight

اعتماد مصرف کننده اروپا

این رویداد بیانگر میزان یک شاخص ترکیبی بر اساس مصرف کنندگان است.

Europe Consumer Confidence

EUR

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
به صورت ماهیانه (حدود 22 روز بعد از آخر هر ماه) منتشر می شود.
Apr 18, 2024
کم
-16
-15
-15
تاثیر رایج
در زمان انتشار، اگر عدد منتشر شده از پیش بینی بیشتر باشد، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
میتوان گفت اعتماد مالی شاخص اصلی مخارج مصرف کننده است که اکثریت کل فعالیت های اقتصادی را تشکیل می دهد، بنابراین میتواند برای معامله گران مهم باشد.
بیشتر بدانید!
اگر داده بالای 0 باشد نشان دهنده خوش بینی اما اگر داده زیره 0 باشد نشان دهنده بدبینی است. 2 نسخه از این گزارش با فاصله حدود یک هفته از هم منتشر میشود نسخه های فلش و نهایی. انتشار فلش، که منبع برای اولین بار در ژانویه 2010 آن را گزارش کرد، اولین نسخه است و بنابراین بیشترین تأثیر را دارد. نسخه نهایی به دلیل عدم اهمیت گزارش نشده است.   جالب است بدانید این داده از مجموع نظرسنجی به عمل آمده از 2300 مصرف‌کننده در کشورهای منطقه یورو تشکیل میشود. در این نظرسنجی از آنها خواسته شده تا سطح نسبی شرایط اقتصادی گذشته و آینده، از جمله وضعیت مالی شخصی، اشتغال، تورم، و شرایط جوی برای خریدهای عمده را ارزیابی کنند.