مرجع فارسی فارکس - ForexInsight

شاخص تولید مدیران خرید کایکسین

این رویداد بیانگر میزان شاخص بر اساس نظرسنجی انجام شده از مدیران خرید در صنعت تولید است.

Caixin Manufacturing PMI

CNY

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
به صورت ماهیانه (معمولا در اولین روز تجاری بعد از پایان ماه) منتشر می شود.
Jun 3, 2024
کم
51.1
51.0
51.4
تاثیر رایج
در زمان انتشار، اگر عدد منتشر شده از پیش بینی بیشتر باشد، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
میتوان گفت این داده یک شاخص پیشرو برای سلامت اقتصادی است به صورتی که کسب‌وکارها به سرعت به شرایط بازار واکنش نشان می‌دهند و مدیران خرید آنها شاید جدیدترین و مرتبط‌ترین بینش را در مورد دیدگاه شرکت از اقتصاد دارند، بنابراین میتواند برای معامله گران مهم باشد.
بیشتر بدانید!
اگر داده بالاتر از 50.0 باشد نشان دهنده گسترش صنعت ولی اگر زیر 50.0 باشد نشان دهنده انقباض آن است. 2 نسخه از این گزارش بین فوریه 2011 و سپتامبر 2015، وجود داشت. نسخه فلش و نهایی.   جالب است بدانید این داده از مجموع نظرسنجی به عمل آمده از 500 مدیر خرید تشکیل میشود. در این نظرسنجی از آنها خواسته شده تا سطح نسبی شرایط تجاری از جمله اشتغال، تولید، سفارشات جدید، قیمت ها، تحویل تامین کنندگان و موجودی ها را رتبه بندی کنند.