نشست های سالانه مجمع جهانی اقتصاد

این رویداد بیانگر نشست های سالانه مجمع جهانی اقتصاد است.

WEF Annual Meetings

ALL

WEF (World Economic Forum)

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
سالانه
متوسط
تاثیر رایج
تاثیری گزارش نشده است.
اهمیت این داده در چیست؟
از آنجایی که نشست های سالانه مجمع جهانی اقتصاد با حضور روسای بانک های مرکزی، نخست وزیران، وزیران دارایی، وزیران تجارت و رهبران تجاری از بیش از 90 کشور جهان برگزار می شود، صحبت های این افراد مهم میتواند بازار را دچار نوسانات شدید کند. بنابراین میتواند برای معامله گران مهم باشد.
بیشتر بدانید!
نشست های سالانه مجمع جهانی اقتصاد در داووس برگزار می شود و با حضور روسای بانک های مرکزی، نخست وزیران، وزیران دارایی، وزیران تجارت و رهبران تجاری از بیش از 90 کشور جهان برگزار می شود. بیشتر جلسات برای مطبوعات باز است و مقامات معمولاً در طول روز با خبرنگاران گفتگو می کنند. اظهارنظرهای بانک مرکزی و سایر مقامات با نفوذ می تواند نوسانات قابل توجهی در بازار ایجاد کند.