جلسات ECOFIN

این رویداد بیانگر جلسات شورای امور اقتصادی و دارایی است.

ECOFIN Meetings

EUR

ECOFIN (The Economic and Financial Affairs Council)

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
دوره انتشاری گزارش نشده است.
کم
تاثیر رایج
تاثیری گزارش نشده است.
اهمیت این داده در چیست؟
میتوان گفت شورای امور اقتصادی و مالی، گسترده ترین نهاد تصمیم گیری مالی منطقه یورو است. این شورا سیاست های اقتصادی 28 کشور عضو را هماهنگ می کند و ابتکارات و تصمیمات آنها می تواند تأثیر گسترده ای بر سلامت اقتصادی منطقه یورو داشته باشد، بنابراین میتواند برای معامله گران مهم باشد.
بیشتر بدانید!
جلسات شورای امور اقتصادی و مالی معمولا در بروکسل و با حضور وزرای دارایی کشورهای عضو اتحادیه اروپا برگزار می شود. آنها در مورد طیف وسیعی از مسائل مالی مانند مکانیسم های حمایت یورو و امور مالی دولت بحث می کنند. جلسات به روی مطبوعات بسته است اما مقامات معمولاً در طول روز با خبرنگاران صحبت می کنند و ممکن است پس از پایان جلسات بیانیه رسمی در مورد اهداف جلسه منتشر شود.