مرجع فارسی فارکس - ForexInsight

نشست سازمان کشورهای صادرکننده نفت

این رویداد بیانگر نشست سازمان کشورهای صادرکننده نفت است.

OPEC Meetings

ALL

OPEC (The Organization of Petroleum Exporting Countries)

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
2 بار در سال
Nov 1, 2024
زیاد
تاثیر رایج
تاثیری گزارش نشده است.
اهمیت این داده در چیست؟
از آنجایی که کشورهای اوپک حدود 40 درصد از عرضه نفت جهان را تشکیل می دهند و در سطح تولید نفت خود متحد هستند. با کنترل بسیار زیاد بر عرضه نفت، تغییرات در سطح تولید آنها می تواند تأثیر قابل توجهی بر قیمت نفت داشته باشد، بنابراین میتواند برای معامله گران مهم باشد.
بیشتر بدانید!
نشست های اوپک معمولا در وین برگزار می شود و نمایندگانی از 15 کشور نفت خیز در آن حضور دارند. آنها طیفی از مسائل مربوط به بازارهای انرژی را مورد بحث قرار می دهند و مهمتر از همه، در مورد میزان تولید نفت به توافق می رسند. جلسات به روی مطبوعات بسته است اما مقامات معمولاً در طول روز با خبرنگاران صحبت می کنند و بیانیه رسمی تغییر سیاست ها و اهداف جلسه پس از پایان جلسات منتشر می شود.