مرجع فارسی فارکس - ForexInsight

اعتماد سرمایه گذار سینتکس

این رویداد بیانگر میزان انتشار شاخص بر اساس نظرسنجی انجام شده از سرمایه گذاران و تحلیل گران است.

Sentix Investor Confidence

EUR

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
به صورت ماهیانه (معمولا در اولین یا دومین دوشنبه بعد از پایان ) منتشر می شود.
May 6, 2024
کم
-10.5
-8.3
-5.9
تاثیر رایج
در زمان انتشار، اگر عدد منتشر شده از پیش بینی بیشتر باشد، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
میتوان گفت این داده یک شاخص پیشرو برای سلامت اقتصادی است. سرمایه گذاران و تحلیلگران به دلیل شغل خود بسیار مطلع هستند و تغییرات در احساسات آنها می تواند سیگنال اولیه فعالیت های اقتصادی آینده باشد. بنابراین این داده میتواند برای معامله گران مهم باشد.
بیشتر بدانید!
اگر داده بالاتر از 0.0 باشد نشان دهنده خوش بینی و اگر اگر زیر 0.0 باشد نشان دهنده بدبینی است.   جالب است بدانید این داده از مجموع نظرسنجی به عمل آمده از 2,800 سرمایه گذار و تحلیل گر تشکیل میشود. در این نظرسنجی از آنها خواسته شده تا چشم انداز اقتصادی نسبی 6 ماهه منطقه یورو را ارزیابی کنند.