مرجع فارسی فارکس - ForexInsight

سخنرانی خانم بولاک

این رویداد به دلیل شهادت در مقابل کمیته دائمی اقتصاد مجلس نمایندگان، در کانبرا برگذار می‌شود.
Australian Import Prices q/q

RBA Gov Bullock Speaks

AUD

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
زیاد
تاثیر رایج
تاثیری گزارش نشده است.
اهمیت این داده در چیست؟
فرماندار بانک مرکزی به عنوان رئیس منصوب بانک مرکزی که نرخ های بهره کوتاه مدت را کنترل می کند، بیش از هر شخص دیگری بر ارزش پول کشور تأثیر دارد. معامله گران تعهدات عمومی او را مورد بررسی قرار می دهند زیرا اغلب برای ارائه سرنخ های ظریف در مورد سیاست های پولی آینده استفاده می شود.
بیشتر بدانید!
در ژوئیه 2022 عنوان خانم بولاک از معاون فرماندار به فرماندار تعیین شده در بانک مرکزی استرالیا تغییر کرد.