مرجع فارسی فارکس - ForexInsight

صحبت های بولاک، معاون فرماندار RBA

این جلسه به دلیل شرکت در یک میزگرد با عنوان “نقش مقررات در زمان نامطمئن اقتصادی” در کنفرانس سالانه انجمن بانکداری استرالیا، در سیدنی صورت می گیرد.
Australian Import Prices q/q

RBA Deputy Gov Bullock Speaks

AUD

RBA (Reserve Bank of Australia)

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
کم
تاثیر رایج
اگر صحبت ها و نظرات مطرح شده در این جلسه تهاجمی ( hawkish ) باشند، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
از آنجایی که او مسئول مشاوره به اعضای هیئت مدیره بانک رزرو استرالیا است که تصمیم می‌گیرند کجا نرخ‌های بهره کلیدی کشور را تعیین کنند. مشارکت‌های عمومی او اغلب برای ارائه سرنخ‌های ظریف در مورد تغییر سیاست‌های آینده استفاده می‌شود، بنابراین این داده میتواند برای معامله گران مهم باشد.
بیشتر بدانید!
در آوریل 2022 سمت خانم میشل بولاک از دستیار فرماندار به معاون فرماندار تغییر کرد.