صحبت های برادبنت، عضو MPC

این جلسه به دلیل سخنرانی در مدرسه تجارت لندن برگزار می‌شود.

MPC Member Broadbent Speaks

GBP

BOE (Bank of England) - MPC (Monetary Policy Committee)

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
دوره انتشاری گزارش نشده است.
کم
تاثیر رایج
اگر صحبت ها و نظرات مطرح شده در این جلسه تهاجمی ( hawkish ) باشند، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
از آنجایی که اعضای کمیته سیاست پولی بانک انگلستان در مورد محل تعیین نرخ های بهره کلیدی کشور رأی می دهند و مشارکت عمومی آنها اغلب برای حذف سرنخ های ظریف در مورد سیاست های پولی آینده استفاده می شود. بنابراین این داده میتواند برای معامله گران مهم باشد.
بیشتر بدانید!
آقای بن برادبنت از ماه ژوئن 2011 تا ژوئن 2014 عضو دارای حق رای در کمیته سیاست پولی بود. در همان سال 2014 سمنتش از عضو خارجی کمیته سیاست پولی به معاون فرماندار تغییر کرد.