مرجع فارسی فارکس - ForexInsight

صحبت های هارکر، عضو FOMC

این جلسه با توجه به صحبت در مورد چشم انداز اقتصادی در انجمن مدیریت ریسک، در فیلادلفیا. برگزار می شود.
این رویداد بیانگر تغییر در قیمتی که مشاغل و دولت برای نیروی کار غیرنظامی می پردازند است.

FOMC Member Harker Speaks

USD

FOMC (Federal Open Market Committee)

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
متوسط
تاثیر رایج
اگر صحبت ها و نظرات مطرح شده در این جلسه تهاجمی ( hawkish ) باشند، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
از آنجایی که اعضای فدرال رزرو در مورد محل تعیین نرخ های بهره کلیدی کشور رای می دهند معامله گران مشارکت عمومی آنها را به دقت بررسی می کنند زیرا اغلب برای ارائه سرنخ های ظریف در مورد سیاست های پولی آینده استفاده می شود. بنابراین این داده میتواند برای معامله گران مهم باشد.
بیشتر بدانید!
آقای پاتریک هرکر در سال های 2017، 2020 و 2023 عضو دارای حق رای فدرال رزرو امریکا است.