شاخص سالانه ملی قیمت مصرف کننده (Core) ژاپن

این رویداد بیانگر تغییر در قیمت کالاها و خدمات خریداری شده توسط مصرف کنندگان، به استثنای مواد غذایی تازه است.

Japan National Core CPI y/y

USD

Core CPI, National CPI Ex Fresh Food

CPI (Consumer Price Index)

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
به صورت ماهیانه (معمولا در سومین جمعه بعد از پایان ماه) منتشر می شود.
Aug 23, 2024
کم
2.5%
2.7%
2.6%
تاثیر رایج
در زمان انتشار، اگر عدد منتشر شده از پیش بینی بیشتر باشد، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
بیشتر بدانید!