مرجع فارسی فارکس - ForexInsight

صورتجلسه سیاست پولی ژاپن

سیاست های پولی ژاپن در این جلسه مورد بحث قرار میگیرد.

Japan Monetary Policy Meeting Minutes

JPY

BOJ (Bank of Japan)

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
8 بار در سال. حدود 45 روز پس از انتشار بیانیه هیئت سیاست گذاری پولی.
May 2, 2024
کم
تاثیر رایج
اگر صحبت ها و نظرات مطرح شده در این جلسه تهاجمی ( hawkish ) باشند، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
این رویداد، جلسه هیئت سیاستگذاری بانک مرکزی ژاپن است که در آن گزارشی دقیق از وضعیت اقتصادی کشور ارائه می شود و در آینده، این گزارش بر تعیین نرخ بهره تاثیر خواهد گذاشت. بنابراین میتواند برای معامله گران اهمیت داشته باشد.
بیشتر بدانید!
در گذشته این داده 14 بار در سال منتشر می شد، اما از سال 2016 به 8 بار در سال کاهش یافت.