مرجع فارسی فارکس - ForexInsight

شاخص رایج سالیانه قیمت مصرف کننده (Core) ژاپن

این رویداد بیانگر تغییر در قیمت کالاها و خدمات خریداری شده توسط مصرف کنندگان، به استثنای مواد غذایی و انرژی است.

Japan Core CPI y/y

JPY

CPI Ex Food and Energy, Underlying CPI

CPI (Consumer Price Index) - BOJ (Bank of Japan)

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
به صورت ماهیانه (معمولا در آخرین جمعه ماه جاری) منتشر می شود.
20230726
کم
3.0%
3.1%
3.1%
تاثیر رایج
در زمان انتشار، اگر عدد منتشر شده از پیش بینی بیشتر باشد، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
از آنجایی که قیمت های مصرف کننده اکثریت تورم کلی را تشکیل می دهند. تورم برای ارزش گذاری ارز مهم است زیرا افزایش قیمت ها باعث می شود بانک مرکزی به دلیل احترام به دستور مهار تورم، نرخ های بهره را افزایش دهد. بنابراین این داده میتواند برای معامله گران مهم باشد.
بیشتر بدانید!
قیمت‌های مواد غذایی و انرژی حدود یک چهارم CPI را تشکیل می‌دهند، اما این قیمت‌ها بسیار نوسان دارند و روند اصلی را مخدوش می‌کنند. بانک ژاپن معمولاً به داده های اصلی توجه بیشتری می کند. معامله گران نیز همینطور. یک نسخه اصلاح شده از این داده حدود 5 روز بعد منتشر میشود، اما به دلیل عدم اهمیت در آن گنجانده نشده است.