تولید ناخالص داخلی اولیه ایتالیا

این رویداد بیانگر تغییر در ارزش همه کالاها و خدمات تولید شده توسط اقتصاد است. نرخ تورم در این داده محاسبه شده.

Italian Prelim GDP q/q

EUR

Gross Domestic Product

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
به صورت فصلی (حدود 30 روز پس از پایان هر سه ماهه) منتشر می شود.
Jul 31, 2024
کم
0.2%
0.3%
0.3%
تاثیر رایج
در زمان انتشار، اگر عدد منتشر شده از پیش بینی بیشتر باشد، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
میتوان گفت این داده گسترده ترین معیار فعالیت اقتصادی و معیار اولیه سلامت اقتصاد است بنابراین میتواند برای معامله گران مهم باشد.
بیشتر بدانید!
داده ها احتمال افشا توسط خبرگزاری ها را دارند. نشت ها در تقویم اتفاق می‌افتند اما در صورت نادرست بودن، پس گرفته می شوند. دو نسخه از تولید ناخالص داخلی با فاصله حدود 25 روز منتشر شده است – مقدماتی و نهایی. نسخه اولیه اولین نسخه است و بنابراین بیشترین تأثیر را دارد.