مرجع فارسی فارکس - ForexInsight

اعتماد مصرف کننده GfK

این رویداد بیانگر میزان انتشار شاخص بر اساس نظرسنجی انجام شده از مصرف کنندگان است.

GfK Consumer Confidence

GBP

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
به صورت ماهیانه (معمولا در سومین جمعه بعد از پایان ماه) منتشر می شود.
Jun 21, 2024
کم
-19
-18
تاثیر رایج
در زمان انتشار، اگر عدد منتشر شده از پیش بینی بیشتر باشد، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
از آنجایی که اعتماد مالی یک شاخص پیشرو برای مخارج مصرف کننده است که اکثریت کل فعالیت های اقتصادی را تشکیل می دهد، میتواند برای معامله گران مهم باشد.
بیشتر بدانید!
اگر داده بالاتر از 0 باشد نشان دهنده خوش بینی ولی اگر زیر 0 باشد نشان دهنده بدبینی است.   جالب است بدانید این داده از مجموع نظرسنجی به عمل آمده از 2000 مصرف‌کننده تشکیل میشود. در این نظرسنجی از آنها خواسته شده تا سطح نسبی شرایط اقتصادی گذشته و آینده، از جمله وضعیت مالی شخصی، شرایط برای خریدهای عمده، و وضعیت کلی اقتصادی را ارزیابی کنند.