شاخص نهایی قیمت مصرف کننده ازوپا سالانه

این رویداد بیانگر تغییر در قیمت کالاها و خدمات خریداری شده توسط مصرف کنندگان است.

Europe Final CPI y/y

EUR

CPI (Consumer Price Index)

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
به صورت ماهیانه (حدود 16 روز بعد از آخر هر ماه) منتشر می شود.
Aug 20, 2024
کم
2.5%
2.5%
2.5%
تاثیر رایج
در زمان انتشار، اگر عدد منتشر شده از پیش بینی بیشتر باشد، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
میتوان گفت که قیمت های مصرف کننده اکثریت تورم کل را تشکیل می دهند. تورم برای ارزش گذاری ارز مهم است زیرا افزایش قیمت ها باعث می شود بانک مرکزی به دلیل احترام به دستور مهار تورم، نرخ های بهره را افزایش دهد. بنابراین میتواند برای معامله گران مهم باشد.
بیشتر بدانید!
این داده مهم‌ترین داده تورم منطقه یورو در نظر گرفته می‌شود، زیرا از آن به عنوان هدف تورم بانک مرکزی استفاده می‌شود، اما تأثیر نسبتاً ملایمی دارد زیرا تخمین CPI فلش و CPI اولیه آلمان حدود 15 روز زودتر منتشر می‌شوند.