مرجع فارسی فارکس - ForexInsight

شاخص نهایی قیمت مصرف کننده اروپا سالانه (Core)

این رویداد بیانگر تغییر در قیمت کالاها و خدمات خریداری شده توسط مصرف کنندگان، به استثنای مواد غذایی، انرژی، الکل و تنباکو است.

Europe Final Core CPI y/y

EUR

CPI (Consumer Price Index)

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
به صورت ماهیانه (حدود 16 روز بعد از آخر هر ماه) منتشر می شود.
Jun 18, 2024
کم
2.7%
2.7%
2.7%
تاثیر رایج
در زمان انتشار، اگر عدد منتشر شده از پیش بینی بیشتر باشد، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
بیشتر بدانید!
2 نسخه از این گزارش با فاصله حدود دو هفته منتشر شده است نسخه فلش و نهایی. نسخه فلش، که منبع برای اولین بار در آوریل 2013 گزارش کرد، اولین نسخه است و بنابراین بیشترین تأثیر را دارد.