تولید ناخالص داخلی انگلستان ماهیانه

این رویداد بیانگر تغییر در ارزش همه کالاها و خدمات تولید شده توسط اقتصاد است.

England GDP m/m

GBP

GDP (Gross Domestic Product)

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
به صورت ماهیانه (حدود 40 روز بعد از آخر هر ماه) منتشر می شود.
Aug 15, 2024
زیاد
0.0%
0.2%
0.4%
تاثیر رایج
در زمان انتشار، اگر عدد منتشر شده از پیش بینی بیشتر باشد، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
میتوان گفت این داده گسترده ترین معیار فعالیت اقتصادی و معیار اولیه سلامت اقتصاد است بنابراین میتواند برای معامله گران مهم باشد.
بیشتر بدانید!
منبع خبر، اولین بار این داده را در جولای 2018 این داده را منتشر کرد.