مرجع فارسی فارکس - ForexInsight

شاخص اصلی هزینه های مصرف شخصی

این رویداد تغییر در قیمت کالاها و خدمات خریداری شده توسط مصرف کنندگان (به منظور مصرف)، به استثنای مواد غذایی و انرژی را اندازه گیری و مشخص میکند.
این رویداد بیانگر تغییر در قیمتی که مشاغل و دولت برای نیروی کار غیرنظامی می پردازند است.

Core PCE Price Index

USD

PCE (Personal Consumption Expenditure)

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
به صورت ماهیانه منتشر میشود.
May 31, 2024
زیاد
0.3%
0.3%
0.3%
تاثیر رایج
در زمان انتشار، اگر عدد منتشر شده از پیش بینی بیشتر باشد، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
این داده معیار اصلی نرخ تورم فدرال رزرو است. تورم برای ارزش گذاری ارز مهم است زیرا افزایش قیمت ها باعث می شود بانک مرکزی به دلیل احترام به دستور مهار تورم، نرخ های بهره را افزایش دهد. بنابراین میتواند برای معامله گران بسیار مهم باشد.
بیشتر بدانید!

تفاوت این داده با Core CPI در این است که، این داده فقط کالاها و خدماتی را که برای افراد نظر گرفته و مصرف می‌کنند اندازه‌گیری می‌کند. در این اندازه گیری که از زاویه دید مصرف کنندگان است، قیمت ها با توجه به کل مخارج هر آیتم وزن می شوند. این یک روش کلیدی برای اندازه گیری تغییرات در روند خرید و تورم است. لازم به ذکر است که داده CPI ده 10 روز زودتر منتشر میشد و تمام توجهات را به خود جلب میکند.