مرجع فارسی فارکس - ForexInsight

سفارشات کالاهای بادوام ماهیانه (Core)

این رویداد بیانگر تغییر در ارزش کل سفارش‌های خرید جدید ارائه‌شده به تولیدکنندگان برای کالاهای بادوام، به استثنای اقلام حمل‌ونقل است.
این رویداد بیانگر تغییر در قیمتی که مشاغل و دولت برای نیروی کار غیرنظامی می پردازند است.

Core Durable Goods Orders m/m

USD

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
به صورت ماهیانه (حدود 26 روز بعد از آخر هر ماه) منتشر می شود.
Jun 27, 2024
متوسط
0.0%
0.1%
تاثیر رایج
در زمان انتشار، اگر عدد منتشر شده از پیش بینی بیشتر باشد، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
میتوان گفت که این یک شاخص پیشرو در تولید است. افزایش سفارشات خرید نشان می‌دهد که تولیدکنندگان با تلاش برای تکمیل سفارش‌ها فعالیت خود را افزایش خواهند داد. بنابراین میتواند برای معامله گران مهم باشد.
بیشتر بدانید!
این داده ها معمولاً از طریق گزارش Factory Orders که حدود یک هفته بعد منتشر می شود، بازبینی می شود. سفارشات هواپیما بی ثبات است و می تواند روند اصلی (Core) را به شدت مخدوش کند. بنابراین تصور می‌شود که داده‌های اصلی معیار بهتری برای روند سفارش خرید باشد.