مرجع فارسی فارکس - ForexInsight

شاخص تولید BSI

این رویداد بیانگر میزان انتشار شاخص بر اساس نظرسنجی انجام شده از تولید کنندگان بزرگ است.

BSI Manufacturing Index

JPY

BSI (Business Survey Index) - BOJ (Bank of Japan)

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
به صورت فصلی (حدود 70 روز پس از پایان هر سه ماهه) منتشر می شود.
Jun 13, 2024
کم
5.7
6.2
-6.7
تاثیر رایج
در زمان انتشار، اگر عدد منتشر شده از پیش بینی بیشتر باشد، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
میتوان گفت این داده یک شاخص پیشرو برای سلامت اقتصادی است به صورتی که کسب و کارها به سرعت به شرایط بازار واکنش نشان می دهند و تغییرات در احساسات آنها می تواند یک سیگنال اولیه از فعالیت های اقتصادی آینده مانند هزینه، استخدام و سرمایه گذاری باشد، بنابراین میتواند برای معامله گران مهم باشد.
بیشتر بدانید!
اگر داده منتشر شده بالای 0.0 باشد نشان دهنده خوش بینی ولی اگر زیر 0.0 باشد نشان دهنده بدبینی است. این نظرسنجی برای پیش‌بینی نظرسنجی تانکان بانک مرکزی ژاپن که حدود یک هفته بعد منتشر شد، استفاده می‌شود.   جالب است بدانید این داده از مجموع نظرسنجی به عمل آمده از تولید کنندگان بزرگ تشکیل میشود. در این نظرسنجی از آنها خواسته شده تا سطح نسبی شرایط عمومی کسب و کار را ارزیابی کنند.