مرجع فارسی فارکس - ForexInsight

خلاصه نظرات بانک مرکزی ژاپن

این زویداد بیانگر خلاصه نظرات بانک مرکزی ژاپن است.

BOJ Summary of Opinions

JPY

BOJ (Bank of Japan)

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
8 بار در سال. (حدود 10 روز پس از انتشار بیانیه سیاست پولی)
Jun 24, 2024
کم
تاثیر رایج
اگر صحبت ها و نظرات مطرح شده در این جلسه تهاجمی ( hawkish ) باشند، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
از آنجایی که این داده ابزار اولیه ای است که بانک مرکزی ژاپن برای اطلاع رسانی پیش بینی های اقتصادی و پولی خود به سرمایه گذاران استفاده می کند، بنابراین میتواند برای معامله گران مفید باشد.
بیشتر بدانید!
این گزارش شامل پیش بینی بانک مرکزی ژاپن برای تورم و رشد اقتصادی است. منبع خبر برای اولین بار این در فوریه 2016 منتشر کرد.