فضای تجاری بانک ملی بلژیک

این رویداد بیانگر تغییر در میزان انتشار شاخص ترکیبی بر اساس  تولید کنندگان، سازندگان، خدمات و شرکت های مرتبط با تجارت بررسی شده است.

Belgian NBB Business Climate

EUR

Business Confidence Gross Synthetic Curve

NBB (National Bank of Belgium)

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
به صورت ماهیانه (حدود 3 هفته بعد از ماه جاری) منتشر می شود.
Aug 23, 2024
کم
-11.1
-11.0
تاثیر رایج
در زمان انتشار، اگر عدد منتشر شده از پیش بینی بیشتر باشد، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
میتوان گفت این داده یک شاخص پیشرو برای سلامت اقتصادی است به صورتی که کسب‌وکارها به سرعت به شرایط بازار واکنش نشان می‌دهند و تغییرات در احساسات آنها می تواند یک سیگنال اولیه از فعالیت های اقتصادی آینده مانند هزینه، استخدام و سرمایه گذاری باشد، بنابراین میتواند برای معامله گران مهم باشد.
بیشتر بدانید!
اگر داده بالاتر از 0.0 باشد نشان دهنده بهبود شرایط ولی اگر زیر 0.0 باشد نشان دهنده بدتر شدن شرایط است. این نظرسنجی به دلیل منبع و حجم نمونه بسیار مورد احترام است.   جالب است بدانید این داده از مجموع نظرسنجی به عمل آمده از 3000 کسب و کار تشکیل میشود. در این نظرسنجی از آنها خواسته شده تا سطح نسبی شرایط فعلی کسب و کار و انتظارات را برای 3 ماه آینده ارزیابی کنند.