مرجع فارسی فارکس - ForexInsight

صورتجلسه جلسه سیاست پولی استرالیا

این رویداد بیانگر صورتجلسه جلسه سیاست پولی بانک رزرو استرالیا است.
Australian Import Prices q/q

Australia Monetary Policy Meeting Minutes

AUD

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
11 بار در سال. (حدود 2 هفته پس از اعلام نرخ نقدی)
Jul 2, 2024
زیاد
تاثیر رایج
اگر صحبت ها و نظرات مطرح شده در این جلسه تهاجمی ( hawkish ) باشند، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
میتوان گفت این داده یک صورتجلسه مفصل از آخرین جلسه هیئت مدیره بانک رزرو استرالیا است که بینش عمیقی را در مورد شرایط اقتصادی ارائه می دهد که بر تصمیم آنها در مورد تعیین نرخ بهره تأثیر گذاشته است، بنابراین میتواند برای معامله گران مهم باشد.
بیشتر بدانید!
منبع خبر، اولین بار در دسامبر سال 2007 این داده را منتشر کرد.