مرجع فارسی فارکس - ForexInsight

شاخص فصلی قیمت مصرف کننده استرالیا

این رویداد بیانگر تغییر در قیمت کالاها و خدمات خریداری شده توسط مصرف کنندگان است.
Australian Import Prices q/q

Australia CPI q/q

AUD

CPI (Consumer Price Index)

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
به صورت فصلی (حدود 25 روز بعد از آخر هر سه ماه) منتشر می شود.
Jul 31, 2024
زیاد
0.6%
0.8%
1.0%
تاثیر رایج
در زمان انتشار، اگر عدد منتشر شده از پیش بینی بیشتر باشد، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
میتوان گفت که قیمت های مصرف کننده اکثریت تورم کل را تشکیل می دهند. تورم برای ارزش گذاری ارز مهم است زیرا افزایش قیمت ها باعث می شود بانک مرکزی به دلیل احترام به دستور مهار تورم، نرخ های بهره را افزایش دهد. بنابراین میتواند برای معامله گران مهم باشد.
بیشتر بدانید!
اگرچه این داده‌ها نسبت به داده‌های تورم سایر کشورها بسیار دیر است، اما معیار اصلی قیمت‌های مصرف‌کننده است و تأثیرات سنگینی بر بازار ایجاد می‌کند.