شاخص ماهیانه قیمت مصرف کننده آمریکا (Core)

این رویداد بیانگر تغییر در قیمت کالاها و خدمات خریداری شده به استثنای غذا و انرژی توسط مصرف کنندگان است.
این رویداد بیانگر تغییر در قیمتی که مشاغل و دولت برای نیروی کار غیرنظامی می پردازند است.

US Core CPI m/m

USD

CPI Ex Food and Energy, Underlying CPI

CPI (Consumer Price Index)

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
به صورت ماهیانه (حدود 16 روز بعد از آخر هر ماه) منتشر می شود.
Aug 14, 2024
زیاد
0.2%
0.2%
0.1%
تاثیر رایج
در زمان انتشار، اگر عدد منتشر شده از پیش بینی بیشتر باشد، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
میتوان گفت که قیمت های مصرف کننده اکثریت تورم کل را تشکیل می دهند. تورم برای ارزش گذاری ارز مهم است زیرا افزایش قیمت ها باعث می شود بانک مرکزی به دلیل احترام به دستور مهار تورم، نرخ های بهره را افزایش دهد. بنابراین میتواند برای معامله گران مهم باشد.
بیشتر بدانید!
قیمت‌های مواد غذایی و انرژی حدود یک چهارم CPI را تشکیل می‌دهند، اما این قیمت‌ها بسیار نوسان دارند و روند اصلی را مخدوش می‌کنند. کمیته بازار آزاد فدرال معمولاً به داده های اصلی توجه بیشتری می کند – معامله گران نیز همینطور.