مرجع فارسی فارکس - ForexInsight

شاخص اصلی قیمت مصرف کننده توکیو سالیانه

این رویداد بیانگر تغییر در قیمت کالاها و خدمات خریداری شده توسط مصرف کنندگان در توکیو، به استثنای مواد غذایی تازه است.

Tokyo Core CPI y/y

JPY

Tokyo CPI Ex Fresh Food

CPI (Consumer Price Index)

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
به صورت ماهیانه (معمولا در آخرین جمعه ماه جاری) منتشر می شود.
Jun 28, 2024
متوسط
1.6%
1.9%
تاثیر رایج
در زمان انتشار، اگر عدد منتشر شده از پیش بینی بیشتر باشد، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
از آنجایی که قیمت های مصرف کننده اکثریت تورم کلی را تشکیل می دهند. تورم برای ارزش گذاری ارز مهم است زیرا افزایش قیمت ها باعث می شود بانک مرکزی به دلیل احترام به دستور مهار تورم، سیاست های پولی خود را سخت تر کند. بنابراین این داده میتواند برای معامله گران مهم باشد.
بیشتر بدانید!
توکیو پرجمعیت ترین شهر ژاپن است و یک ماه قبل از CPI ملی، داده های CPI را منتشر می کند. تصور می شود که این داده اولیه مهم ترین داده تورم مصرف کننده باشد. تأثیر آن خفیف است اما در طول ماه ها متفاوت باشد.