مرجع فارسی فارکس - ForexInsight

شاخص قیمت مصرف کننده اسپانیا(فلش)

این رویداد بیانگر تغییر در قیمت کالاها و خدمات خریداری شده توسط مصرف کنندگان است.

Spanish Flash CPI y/y

EUR

CPI (Consumer Price Index)

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
به صورت ماهیانه منتشر میشود.
Jun 28, 2024
زیاد
3.3%
3.6%
3.6%
تاثیر رایج
در زمان انتشار، اگر عدد منتشر شده از پیش بینی بیشتر باشد، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
میتوان گفت که قیمت های مصرف کننده اکثریت تورم کلی را تشکیل می دهند. تورم برای ارزش گذاری ارز مهم است زیرا افزایش قیمت ها باعث می شود بانک مرکزی به دلیل احترام به دستور مهار تورم، نرخ های بهره را افزایش دهد. بنابراین این داده میتواند برای معامله گران مهم باشد.
بیشتر بدانید!

2 نسخه از این گزارش با فاصله حدود دو هفته منتشر شده است – Flash و Final. انتشار فلش، که منبع برای اولین بار در مارس 2011 گزارش کرد، اولین نسخه است و بنابراین بیشترین تأثیر را دارد.