مرجع فارسی فارکس - ForexInsight

شاخص قیمت مواد اولیه ماهیانه

این رویداد بیانگر تغییر قیمت مواد اولیه خریداری شده توسط تولیدکنندگان است.

RMPI m/m

CAD

RMPI (Raw Materials Price Index)

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
به صورت ماهیانه (حدود 19 روز بعد از آخر هر ماه) منتشر می شود.
Apr 22, 2024
کم
1.2%
0.8%
2.1%
تاثیر رایج
در زمان انتشار، اگر عدد منتشر شده از پیش بینی بیشتر باشد، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
میتوان گفت که این داده یک شاخص پیشرو برای تورم مصرف کننده است به طوری که وقتی تولیدکنندگان برای کالاها بیشتر پرداخت می کنند، هزینه های بالاتر معمولاً به مصرف کننده منتقل می شود. بنابراین این داده میتواند برای معامله گران مهم باشد.
بیشتر بدانید!