صحبت های دینگرا، عضو MPC

این جلسه به دلیل سخنرانی در یک رویداد آنلاین به میزبانی مارکت نیوز بین المللی، صورت می گیرد.

MPC Member Dhingra Speaks

GBP

BOE (Bank of England) - MPC (Monetary Policy Committee)

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
دوره انتشاری گزارش نشده است.
کم
تاثیر رایج
اگر صحبت ها و نظرات مطرح شده در این جلسه تهاجمی ( hawkish ) باشند، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
از آنجایی که اعضای کمیته سیاست پولی بانک مرکزی انگلستان در مورد محل تعیین نرخ های بهره کلیدی کشور رای می دهند معامله گران مشارکت عمومی آنها را به دقت بررسی می کنند زیرا اغلب برای ارائه سرنخ های ظریف در مورد سیاست های پولی آینده استفاده می شود. بنابراین این داده میتواند برای معامله گران مهم باشد.
بیشتر بدانید!
خانم سواتی دینگرا از آگوست 2022 تا آگوست 2025 عضو دارای حق رای کمیته سیاست پولی است.