صحبت های کانلیف، عضو MPC

این جلسه به دلیل سخنرانی در کنفرانس اقتصاد پرداخت دوازدهم، در واشنگتن دی سی برگذار می‌شود.

MPC Member Cunliffe Speaks

GBP

BOE (Bank of England) - MPC (Monetary Policy Committee)

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
دوره انتشاری گزارش نشده است.
کم
تاثیر رایج
اگر صحبت ها و نظرات مطرح شده در این جلسه تهاجمی ( hawkish ) باشند، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
از آنجایی که اعضای کمیته سیاست پولی بانک انگلستان در مورد محل تعیین نرخ های بهره کلیدی کشور رأی می دهند و مشارکت عمومی آنها اغلب برای حذف سرنخ های ظریف در مورد سیاست های پولی آینده استفاده می شود. بنابراین این داده میتواند برای معامله گران مهم باشد.
بیشتر بدانید!
آقای جان کانلیف از ماه نوامبر 2013 تا اکتبر 2023 عضو دارای حق رای در کمیته سیاست پولی خواهد بود.