صحبت های پاول، رئیس Fed

این جلسه به دلیل سخنرانی در باشگاه اقتصادی واشنگتن دی سی؛ برگذار می‌شود.
این رویداد بیانگر تغییر در قیمتی که مشاغل و دولت برای نیروی کار غیرنظامی می پردازند است.

Fed Chair Powell Speaks

USD

Fed (Federal Reserve)

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
دوره انتشاری گزارش نشده است.
زیاد
تاثیر رایج
اگر صحبت ها و نظرات مطرح شده در این جلسه تهاجمی ( hawkish ) باشند، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
از آنجایی که او به عنوان رئیس بانک مرکزی، که نرخ های بهره کوتاه مدت را کنترل می کند، بیش از هر شخص دیگری بر ارزش پول کشور نفوذ دارد. معامله گران تعهدات عمومی او را به دقت بررسی می کنند، زیرا اغلب برای ارائه سرنخ های ظریف در مورد سیاست های پولی آینده استفاده می شود. بنابراین این داده میتواند برای معامله گران مهم باشد.
بیشتر بدانید!
آقای جروم پاول، رئیس FOMC از فوریه 2018 تا فوریه 2026 خواهد بود. همچنین فرماندار فدرال رزرو از سال 2012 تا سال 2028. شهادت معمولاً در 2 قسمت ارائه می شود: ابتدا یک بیانیه آماده شده را می خواند (نسخه متنی در وب سایت فدرال رزرو در ابتدا موجود است)، سپس کمیته برگزاری، جلسه پرسش و پاسخ برگزار میکنند. از آنجایی که سؤالات از قبل مشخص نشده اند، می توانند لحظاتی را ایجاد کنند که به نوسانات شدید بازار منجر می شود.