مرجع فارسی فارکس - ForexInsight

فلش تخمین شاخص سالیانه قیمت مصرف کننده (Core)

این رویداد بیانگر تغییر در قیمت کالاها و خدمات خریداری شده توسط مصرف کنندگان از جمله غذا، انرژی، الکل و تنباکو* است.   * کلمه Core در تقویم های اقتصادی یعنی این داده علاوه بر قیمت های خدمات و کالاها، قیمت های غذا، انرژی، الکل و تنباکو اشاره میکند. را نیز محاسبه میکند.

Core CPI Flash Estimate y/y

EUR

CPI (Consumer Price Index)

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
به صورت ماهیانه (آخرین روز تجاری هر ماه) منتشر می شود.
Jul 2, 2024
متوسط
2.7%
2.7%
2.9%
تاثیر رایج
در زمان انتشار، اگر عدد منتشر شده از پیش بینی بیشتر باشد، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
میتوان گفت که قیمت های مصرف کننده اکثریت تورم کل را تشکیل می دهند. تورم برای ارزش گذاری ارز مهم است زیرا افزایش قیمت ها باعث می شود بانک مرکزی به دلیل احترام به دستور مهار تورم، نرخ های بهره را افزایش دهد. بنابراین میتواند برای معامله گران مهم باشد.
بیشتر بدانید!
منبع این داده را براساس قیمت انرژی و 13 کشور عضو منطقه یورو است که داده های اولیه CPI را گزارش می کنند، تخمین می زند. 2 نسخه از این گزارش با فاصله حدود دو هفته از هم منتشر میشوند؛ نسخه های فلش و نهایی. این گزارش بسیار زود منتشر میشود و تاثیر قابل نوجهی نیز به همراه دارد.